Menedżerka kultury

fot. Julia Brodowska

W 2014 roku ukończyłam podyplomowe studia menedżerów kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mam 5-letnie doświadczenie pracy w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie przy programach ministerialnych.

Koordynowałam Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” (2013-2016) i pracowałam przy 4 edycjach Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Byłam koordynatorką wolontariatu Warszawskich Spotkań Teatralnych 2011 oraz kierownikiem sceny 4 edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w latach 2010-2013.

Kompetencje i zakres obowiązków

Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” (2013-2016) – koordynatorka organizacyjna

 • zarządzanie projektem o dużym budżecie (cały Konkurs – budżet ponad 2 500 000zł | czas trwania 27 miesięcy)
 • koordynacja poszczególnych etapów procedury konkursowej (nadzór nad regulaminowym przebiegiem Konkursu, nabór i weryfikacja zgłoszeń, kontakt z teatrami, prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej)
 • organizacja wydarzeń związanych z Konkursem m.in. uroczystość wręczenia nagród w Teatrze Stanisławowskim, nadzór nad realizacją nagrania ogłoszenia werdyktu jury przez TVP Kultura, organizacja „święta klasyki” 28.11.2015: koordynacja prezentacji 47 spektakli w 31 miastach poprzedzonych transmisją z ogłoszenia werdyktu
 • rozliczenie finansowe Konkursu zgodnie z umową na dotację celową MKiDN
 • przygotowanie umów z beneficjentami konkursu i ich rozliczenie (współorganizacja 22 premier spektakli – dofinansowania na łączną kwotę 1 370 000zł)
 • koordynacja i nadzór nad działaniami innych pracowników związanych z Konkursem, zleceniobiorców i usługodawców Instytutu
 • organizacja pracy Komisji Artystycznej i Jury (opracowywanie harmonogramu spektakli, organizacja obrad, koordynacja wyjazdów, przygotowywanie umów, rachunków, rozliczanie podróży)
 • prace związane z promocją projektu

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

3 pełne edycje i pół czwartej w latach 2010-2014 – współpraca organizacyjna – prowadzenie biura Konkursu

 • przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń do konkursu
 • kontakt z autorami sztuk, twórcami i realizatorami spektakli oraz instytucjami biorącymi udział w konkursie
 • pozyskiwanie i redagowanie informacji dotyczących spektakli i autorów sztuk
 • obsługa strony internetowej Konkursu (obsługa cms) – publikowanie treści dotyczących bieżącej edycji Konkursu oraz informacji o archiwalnych edycjach Konkursu
 • tworzenie bazy danych autorów polskich sztuk współczesnych
 • planowanie i koordynacja wyjazdów członków Komisji Artystycznej i Jury (przygotowywanie grafiku prezentacji spektakli, rozliczanie podróży i rezerwowanie noclegów Komisji Artystycznej i Jury)
 • organizacja spotkań Komisji Artystycznej, Komisji Finansowej i Jury
 • przygotowywanie umów dla podmiotów realizujących zadania konkursowe
 • wsparcie organizacyjne przy realizacji uroczystości wręczenia nagród

Warszawskie Spotkania Teatralne 2012 – koordynatorka wolontariatu

rekrutacja zespołu 40 wolontariuszy, szkolenie, podział zadań, nadzór.